Kontakt

Huvudsida :: Kontakt :: Terminologi

Vattendragsterminologi

A

A-klorofyll: ett pgment som finns i ´klorofyllkornen och som deltar i växternas fotosuntes, speciellt sommarens klorofyll-a halt används som ett mått på frodigheten.

Alkalinitet: den totala mängden av basiska föreningar i vattnet. Ett mått på förmågan att motstå pH-förändringar då en syra tillförs. Enheten är millomol (mmol/l). Ett vattendrag med låg alkalinitet är mera känsligt för försurning.

.