Sjöar

Vichtis mest betydelsefulla sjö är Hiidenvesi. Andra stora sjöar i Vichtis är bl.a. Enäjärvi, Poikkipuoliainen och Palojärvi i kommunens södra delar. Några kilometer från Vichtis centrum finns Averia och något längre bort Moksjärvi. I kommunens norra del finns bl.a. Vihtijärvi, Ylimmäinen, Petäys, Niemenjärvi och Lapoo.

På de här sidorna finns uppgifter om 19 av Vichtis sjöar. Diagram gällande förändringar i de viktigaste vattenkvalitetsparametrarna hittar du för respektive sjö under punkten grafer. Rapporter och publikationer över undersökningarna hittas under rubriken rapporter. Uppgifterna för de sjöar som ingår i Lojo stads uppföljning uppdateras på de här sidorna då undersökningarna färdigställs.

Tillsvidare finns fullständiga uppgifter om alla sjöar endast på finska. Grundläggande uppgifter om Hiidenvesi finns också på svenska.