Sjöar

Från Sjundeå kommuns område har uppgifter från sju sjöar införts på dessa sidor. Sjöarna karakteriseras förutom på basen av basuppgifter (areal, djup mm.) även på syretillståndet och frodighet. Även uppgifter om bottendjur, fisk och vattenväxtlighet presenteras om uppgifter finns. Diagram gällande förändringar i de viktigaste vattenkvalitetsparametrarna hittar du för respektive sjö under punkten grafer. Uppgifter gällande de sjöar som är med i uppföljningen uppdateras på dessa sidor då undersökningarna blivit klara. Tillsvidare finns informationen gällande sjöarna endast på finska.