Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Sjundeå :: Rinnande vattendrag

Rinnande vattendrag

I Sjundeå kommun finns den regionalt betydande Sjundeå ån, som till slut flyter som Pikkalaån ut i Pikkalaviken. Inom Sundeås område finns dessutom ett stort antal mindre bäckar och diken. Tillsvidare har inga uppgifter om de rinnande vattnen införts på sidorna.