Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Sjöar :: Svedjaträsket

Svedjaträsket

 

BASUPPGIFTER

Svedjaträsket, Kaskimaa, är en liten relativt låg (medeldjup 2 m) sjö som befinner sig i Raseborg på grundvattenområdet i Karis. Tillrinningsområdet är litet, endast 21 ha och den består i huvudsak av skog och kärr. Åkrar finns inte. Stränderna är försumpade och växtligheten består till en del av kärrväxter. På södra stranden finns lite stugbosättning, i östra ändan finns en EU-badstrand. Svedjaträsket har inget tydligt utrinningsdike, utan vattnet filtreras till grundvatten. I sjön förekommer algblomningar orsakade av slemalger, även blomningar av blågröna alger har observerats. Sjön är frodig, men syretillståndet har hållits gott och belastningen överskrider inte sjöns tolerans. Slemalgerna orsakar tidvis problem för fritidsbruket av sjön och en plan för saneringsplan har gjorts upp för den.

Svedjaträsket är en lite frodig sjö, vars syretillstånd har tidvis varit relativt svag i bottennära vatten. Syrebrist har dock inte förekommit. Slemalgerna utgör ett problem för sjön och stör fritidsanvändningen , speciellt då det finns en EU-badstrand i sjöns östra ända. Varken yttre eller inre belastning är ett problem. Fiskbeståndet är avvikande och består endast av abborre och ger.

Vattendragsområde

81.076 Välialue

Yta

6.9 ha

Strandlinje

1.1 km

Medeldjup

2.05 m

Största djupet

3.5 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

21.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

Inga öar

Inkommande åar

Ett litet dike rinner till träskets norra ända.

Åar som utgår från sjön

Inga utrinningskanaler.

Belastning

Träsket belastning uppskattades i samaband med uppgörandet av saneringsplanen för Svedjaträsket (Hagman 2008). Enligt utredningen underskrider den yttre belastningen den godkända nivån och utgör inget problemm. Sjön verkar inte heller ha tung inre belastning.

Restaureringar

En saneringsplan har uppgjorts för träsket (Hagman 2008). Där föreslås att vattnet blandas med syresättningsapparat för att bekämpa slemalgerna och för att förhindra eventuell syrebrist. Enligt planen kan slåtter av vattenväxtligheten utföras i närheten av badstranden, ifall det annars kan störa sjöns fritidsbruk.

Rekreationsbruk och badstränder

Det finns några sommarstugor vid sjöns södra strand. I östra ändan finns en EU-badstrand.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Sjön har djuplodats i maj 2003. En saneringsplan har uppgjorts för sjön år 2007.