Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Sjöar :: Källträsket

Källträsket

 

BASUPPGIFTER

Källträsket, Lähdejärvi, är en ca. 107 ha stor, men relativt låg och mångformad sjö mellan Raseborg och Ingå. Sjön får sitt vatten från Lomträsket och från några relativt små bäckar och diken på tillrinningsområdet. Källträsket är en något frodig sjö, vars syretillstånd tidvis är svagt. Syrebristen kan orsaka upplösning av näringsämnen från sedimentet och öka på den totala belastningen. Man har försökt förbättra sjöns vattenkvalitet bl.a. genom effektiverat fiske och kemikaliebehandling. Sjön har också en egen miljöskyddsförening. Enligt Nylands miljöcentral är sjön ekologiska tillstånd tillfredsställande. Sjöns tillstånd följs upp årligen.

Vattendragsområde

83.073 Raseborgs ån va

Yta

107.2 ha

Strandlinje

10.4 km

Medeldjup

3.1 m

Största djupet

6.4 m

Typ av sjö

Grunda humusfattiga sjöar (GHS)

Tillrinningsområdets yta

430.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

Plitorna

Inkommande åar

Vatten rinner från Lomträsket till Källträskets östra sida. Dessutom har ett antal små bäckar och diken sitt utlopp i sjön.

Åar som utgår från sjön

Sjön rinner från Finbyviken till Kvarnträsket.

Belastning

Punktbelastning förekommer inte. Tillrinningsområdet (430 ha) är skogigt, andelen åker är relativt liten (35 ha). Semesterbosättning finns i någon mån, vilket kan orsaka diffus belastning. När syrehalten sjunker kan näringsämnen frigöras från bottensedimentet, man tala om s.k. inre belastning.

Restaureringar

Man har försökt förbättra sjöns tillstånd genom bl.a. intensivfiske. Man har år 2006 försökt binda fosforn i vattnet med hjälp av aluminiumklorid för att bekämpa algförekomster.

Rekreationsbruk och badstränder

Vid sjöns stränder finns en del semesterbosättning, men å andra sidan förekommer också obebyggda strandområden. Källträskets naturskyddsområde finns på östra stranden vid de mellersta delarna av sjön.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry.

Tilläggsinformation

Sjön har djuplodats i maj 2005.