GRAFER

  • Gennarbyträskets provtagningspunkt ligger i sjöns nordvästra del.
  • Parametrarna över vattenkvaliteten som förekommer i graferna, mäts med en EXO2 mätare på ca en meters djup, varje halvtimme.
  • Grafens provtagningspunkt visar vilken vattenkvaliteten var vid  det valda ögonblicket.
BRUKSANVISNING
  • Välj önskad provpunkt (om det finns flere), önskad parameter (temperatur, ledningsförmåga, pH, grumlighet, klorofyll-a, blå-gröna alger) från menyn nedan samt önskad period (som standard visas alla provtagningar).
  • Tilläggsuppgifter om parametrarna.
  • Du kan från grafen välja den del du önskar och förstora den genom att markera den.
-