Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Raseborg :: Sjöar :: Gålisjön

Gålisjön

 

BASUPPGIFTER

Gålisjöns, Kolijärvi, är en ca. 60 ha stor sjö på Raseborgsåns vattendragsområde intill stamväg 51. Sjön har en sandbotten som är delvis täckts av dy. Dess största djup är ca. 3 m och medeldjupet är ca. 2 m. Gålisjön är en frodig sjö, som är rik på vattenväxtlighet. Sjön besväras av algblomningar och fiskbeståndet är snedvridet. Sjöns yttre belastning är dock liten och syrehalten har varit bra. Sjöns betydelse för fritidsbruk är stor, då den är en sjö av SSSs typ på ett bergigt tillrinningsområde. Ytterligare bosättning har planerats på områden runt sjön. Vid planering har man tänkt beakta de allmänna möjligheterna för fritidsbruk. Samtidigt skulle kommunalteknik byggas på området, så att sjöns belastningen inte mera skulle öka.

Gålisjöns ekologiska tillstånd är enligt Nylands miljöcentral tillfredsställande. Sjön är frodig och algblomningar förekommer regelbundet. Även vattenväxtligheten är riklig. Den yttre belastningen är liten och punktbelastningar förekommer inte. Syretillståndet har i huvudsak varit gott. Sjöns fiskbestånd domineras av mört, så den är liknande som i frodiga sjöar på området i allmänhet. Fiskbeståndet minskar mängden djurplankton och påverkar ökande på mängden växtplankton, alltså alger.

Vattendragsområde

83.073 Raseborgs ån va

Yta

60.7 ha

Strandlinje

5.1 km

Medeldjup

2.1 m

Största djupet

2.9 m

Typ av sjö

Grunda humusfattiga sjöar (GHS)

Tillrinningsområdets yta

251.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

Gålisjöholmen

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

Gålisjön rinner till Lillsjön via en bäck. Bäcken har sin början inne i en vik i sjöns västra delar.

Belastning

Gålisjöns tillrinningsområde består mest av skog och till mindre delar av åker (5 ha). Av den yttre fosforbelastningen orsakas 57 % av fast och semesterbosättning. Mest kväve (35 %) kommer genom naturliga flöden. Allt som allt är den yttre belastningen liten och på basen av den kunde sjön antas vara näringsfattig (Hagman 2008). Enligt Hagman (2008) tyder fosforvärdena på att näringsämnen inte frigörs från sedimentet. Det mörtdominerade fiskbeståndet tyder dock på inre belastning.

Restaureringar

En vattenskyddsförening (Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry) för sjön har grundats. I sjöns saneringsplan (Hagman 2008) har skötselfiske föreslagits för att förbättra fiskbeståndets sammansättning och för att minska algblomningarna.

Rekreationsbruk och badstränder

Vi sjöns stränder finns ca. 25 bebyggda fastigheter, varav största delen är sommarstugor. Den allmänna badstranden som fanns i sjöns sydöstra del var man tvungen att stänga för flera år sedan.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry

Tilläggsinformation

Sjön har djuplodats år 2007.