Sjöar

På dessa sidor hittas uppgifter om tillståndet i sex sjöar i Raseborg. Sjöarna karakteriseras förutom på basen av basuppgifter (areal, djup mm.) även på syretillståndet och frodighet. För de flesta sjöarna finns dessutom uppgifter om de biologiska undersökningarnas resultat (bottendjur, fisk och vattenvegetation). Diagram gällande förändringar i de viktigaste vattenkvalitetsparametrarna hittar du för respektive sjö under punkten grafer. Uppgifter gällande de sjöar som är med i uppföljningen uppdateras  på dessa sidor då undersökningarna blivit klara. Tillsvidare finns uppgifterna också på svenska om fyra sjöar.