Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Vehkalampi

Vehkalampi

 

BASUPPGIFTER

Vehkalampi-sjön befinner sig intill Lojosjön i Torhola. Sjöns vatten rinner till Lojosjön nära Mussaari-ön. Vehkalampi har en areal på 5 ha och dess största djup är över 8 m. Tillrinningsområdet består i huvudsak av bergigt skogsområde.

Ett vattenprov har tagits från Vehkalampi i december 2001. Då var syresituationen bra i tre meters djup, men i 7,4 meters djup var syrehalten nedsatt. Den vintertida totalfosforhalten i Vehkalampi tyder på en karg sjö, men en säker tolkning förutsätter mätningar utförda under sommartid. Värden erhållna under vintern är ofta betydligt lägre en under sommaren. Algblomningar har inte observerats i Vehkalampi.

Vehkalampis inkommande belastningen är sannolikt mycket liten. Om syresituationen förblir god, är den interna belastningen sannolikt obetydande. Uppdaterad information om läget under sommaren i Vehkalampi behövs för en säkrare bedömning av vattnets tillstånd.

Vattendragsområde

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Yta

5.0 ha

Strandlinje

0.9 km

Medeldjup

 

Största djupet

8.4 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation