Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Vähä Heilampi

Vähä Heilampi

 

BASUPPGIFTER

Vähä Heilampi-sjön har en areal på 4,1 ha och den hör till Raatinjoki – Myllyojas tillrinningsområde. Sjön är grund, vid provtagningsplatsen var djupaste punkten 2 m. Tillrinningsområdet består i huvudsak av myrmark och skog, bosättning finns inte.

Endast två prov har tagits av vattnet i Vähä Heilampi. På basen av dessa prover har det förekommit syrebrist i Vähä Heilampi i januari 2002. På basen av helhetsfosforhalten vinter- och hösttid kan Vähä Heilampi klassificeras som medeleutrof. Vanligvis bedöms eutrofheten dock på basen av prov som tagits sommartid. Näringshalterna kan vara betydligt högre sommartid än vintertid. För en uppskattning av frodigheten behövs information om situationen under sommaren.

Vattendragsområde

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Yta

4.1 ha

Strandlinje

0.8 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation