Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Tytylampi

Tytylampi

 

BASUPPGIFTER

Tytylampi är en liten sjö på under en hektar. Ruona-sjöns vatten rinner till Tytylampi, varifrån vattnen rinner till Lihava-sjön. Det finns inte bosättning på Tytylampis stränder och dess tillrinningsområde består av bergig skogsområde. Belastning orsakas av det näringsrika vattnet från Ruona-sjön. Tytylampis vattenkvalitet har inte undersökts, det finns inte heller information om sjöns biologiska parametrar.

Vattendragsområde

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Yta

0.9 ha

Strandlinje

0.4 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation