Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Suutarlampi

Suutarlampi

 

BASUPPGIFTER

Suutarlampi rinner till Skraatilaviken i Lojosjön. Suutarlampi har en areal på lite under fyra ha. Suutarlampi är en relativt grund sjö, dess största djup är 2,8 m. Tillrinningsområdet är skogsbeklätt och det finns åkrar vid sjöns södra delar.

Ett vattenprov har tagits från Suutarlampi i december 2001. Det finns inte information om Suutarlampis syresituationen alldeles invid botten. Syremätnings provet i december sträckte sig till 1,8 meters djup, där syresituationen ännu var god. Den totala fosforhalt som mätts i Suutarlampi vintertid tyder på näringsfattighet, för säkrare information förutsätts mätningar gjorda sommartid. Algblomningar har inte observerats i Suutarlampi.

Eftersom största delen av tillrinningsområdet är skogsbeklätt, är Suutarlampis belastning sannolikt inte stor. Andelen intern belastning är svår att uppskatta.

Vattendragsområde

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Yta

3.8 ha

Strandlinje

0.8 km

Medeldjup

 

Största djupet

2.8 m

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation