Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Hiidenvesi

Hiidenvesi

 

BASUPPGIFTER

Hiidenvesi-sjön är Nylands näst största sjö, vars areal är 29 km2. Tillrinningsområdet är stort och rikt på jordbruk. Hiidenvesi är till formen mycket oregelbunden och består av flera vikar, men även öppna fjärdar förekommer. Den grunda Kirkkojärvi-sjön hör till de sämstmående områdena av Hiidenvesi.

Den finns mycket undersökningsdata om Hiidenvesi. Hiidenvesis vattenkvalitet har följts upp genom flera observationspunkter sedan år 1961 fram till idag. Resultaten presenteras årligen i sammanfattningen för samkontrollen av Hiidenvesis punktbelastare (t.ex. Ranta ym. 2007.). Den naturligt grumliga Hiidenvesi kan klassificeras som eutrof sjö på basen av den totala fosforhalten och klorofyllhalten. Algblomningar hittas årligen i Hiidenvesi, de är ofta rikliga och även långvariga. I Hiidenvesis djup förekommer ställvis syrebrist under slutet av vintern och under sommaren. Utredningar har också gjorts över Hiidenvesis fiskbestånd, växtlighet, sediment och belastande faktorer.

Hiidenvesi utsätts för mycket av extern belastning. Ett stort restaureringsprojekt pågår vid Hiidenvesi. Projektet är planerat att räcka åtminstone till år 2011. Ytterligare information om projektet hittas på dess hemsida http://www.hiidenvesi.fi (på finska och engelska). På samma sidor hittas även publikationer gällande Hiidenvesisjön.

Vattendragsområde

23.03 Hiidenveden alue

Yta

n. 30 km²

Strandlinje

100.9 km

Medeldjup

6.7 m

Största djupet

29.4 m

Typ av sjö

Närings- och kalkrika sjöar (RrRk)

Tillrinningsområdets yta

935 km²

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet är stort och rikt på jordbruk.

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation