Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Hepolampi

Hepolampi

 

BASUPPGIFTER

Hepolampi finns brevid Lehmijärvi i Muijala i Lojo. Rekreationsbruket är omfattande vid sjön. Hepolampis areal är 7 ha och djupaste punkten är ca två meter. Hepolampi är m.a.o. grund sjö. Tillrinningsområdet är skogsbeklätt. Till Hepolampi kom avloppsvatten från Parteks industriområde i flera årtionden. Ledningen av processavloppsvattnet till Hepolampi avslutades år 2001. Även ledningen av sanitetsavloppsvatten avslutades under 2000-talet. Efterföljning av Hepolampi och områdets bäckar fortsatte till år 2005. Hepolampis vattenyta har sänkts för att torka ut åkrarna under 1900-talet.

Vattenanalyser har gjorts regelbundet från Hepolampi sedan slutet av 1980-talet till år 2005. Nyaste vattenproverna har tagits i augusti 2009. Utgående från vattenproverna kan Hepolampi klassificeras som eutrof sjö där det tidvis förekommer syrebrist. I Hepolampi förekommer årligen cyanobakterieblomning i slutet på sommaren. I Hepolampi har gjorts provfiske och i sjön har bedrivits talkoarbete i form av vårdfiske med ryssja.

Hepolampis tillstånd beskrivs närmare i en rapport publicerad år 2003 (Ranta 2003). Senaste sammandraget gällde åren 1988-2005, rapporten blev färdig i december år 2005.

Vattendragsområde

23.036 Lehmijärven valuma-alue

Yta

7.1 ha

Strandlinje

1.5 km

Medeldjup

 

Största djupet

2.0 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet är skogsbeklätt.

Största öarna

Det finns inga holmar.

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

Lojo stad har gjort en restaureringsutredning av sjön under 2000-talet i samarbete med Nylands miljöcentral(Reunanen 2003). I utredningen framförs intensivfiske och provfiske som restaureringsåtgärd. Dessutom borde externa belastningen minskas. Syresättning rekommenderas att utredas vidare. Hepolampis bottensediment har undersökts under 2000-talet p.g.a. fabrikens kromutsläpp.

Rekreationsbruk och badstränder

Rekreationsbruket är omfattande vid sjön.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation