Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Hauklampi, Leikkilä

Hauklampi, Leikkilä

 

BASUPPGIFTER

Hauklampis areal är ca 4 ha och sjön hör till Raatinoja-Myllyojas tillrinningsområde. och sjöns djupaste punkt är 2,8 m. Vattenkvaliteten har undersökts år 2001, 2005 och 2010. Utgående från dessa prov kan Hauklampi klassificeras till eutof sjö.

Vattendragsområde

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Yta

3.9 ha

Strandlinje

0.9 km

Medeldjup

 

Största djupet

2.8 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

Tillrinningsområdet täcks till största del av skog men det finns även bosättning och åkrar.

Största öarna

Det finns inga holmar.

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation