Sjöar

Kyrkslätts största sjöar är Vitträsk, Humaljärvi, Storträsk-Bakträsk och Juusjärvi. På kommunens område finns ca 40 sjöar vars vattenkvalitet är undersökt. På de här sidorna finns samlat information om 20 sjöar som är regelbundet undersökta av kommunen. Uppgifterna uppdateras då det i sjöarna görs vattenprovtagningar och nya undersökningar görs. 

Diagram över de viktigaste förändringarna i parametrarna för vattenkvaliteten hittas under sjön i fråga och rubriken grafer. Rapporter och publikationer kommer att tilläggas under rubriken rapporter, varifrån de kan laddas ner för eget behov.Tills vidare finns informationen endast på finska.