Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Potten :: Forskning

FORSKNING

Från potten har det veterligen tagits endast ett vattenprov. Det togs på uppdrag av Ingå miljöbyrå i oktober 2014. Provet togs från ytan och analyserna inriktade sig huvudsakligen  på vattendragsförändringar gällande surhetsgrad, humuspåverkan samt närsaltshalter.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten analyserades inte i oktober 2014.

Frodighet

På basen av Piottens närsaltshalter (totalkväve 550 µg/l, totalfosfor 33 µg/l) indikerar speciellt fosforn att dammen är frodig.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av analysresultaten var Potten en sjö med lergrumligt och humuspåverkat vatten. Vattnets pH var nästan 8, den surhetsbuffrande alkaliniteten var stor. Vattnets konduktivitet samt järn- och manganhalterna var normala. 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Pottens grundtillstån var på basen av resultaten från oktober 2014 tillfredsställande. Någon förändring i vattenkvaliteten är omöjlig att notera eftersom det tagits vattenprov endast en gång. 

Uppföljning

 Vattenkvalitetn i Potten kunde undersökas med 5-10 års mellanrum.