GRAFER

  • Grafens provtagningspunkter visar vilken vattenkvaliteten var vid  det valda ögonblicket
  • I grafen presenteras i mån av möjlighet vattenkvaliteten nära ytan (1 m) och nära botten (1 m från botten)
  • Klorofyll-a halten har mätts ur ett sammelprov från djupet 0-2 m (i havet oftast 0-4 m).
  • Vid åpunkterna är provtagningsdjupet oftast 0,1 m.
BRUKSANVISNING
  • Välj önskad provpunkt (om det finns flere), önskad parameter (ledningsförmåga, syre, fosfor, kväve, pH, klorofyll) från menyn nedan samt önskad period i år.
  • Du kan från  grafen välja den del du önskar och förstora den genom att du målar den.
-
Exportera data som CSV