Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Linkullasjön

Linkullasjön

 

BASUPPGIFTER

Linkullasjön som finns på Ingååns vattenområde är en liten 60 ha stor sjö vars medeldjup är 4,2 meter. Linkullasjön är en väldigt näringsrik sjö, vars problem är en riklig diffusbelastining från närområdet och till följd av det igenväxande och fiskbestånd bestående av främst mörtfiskar. Syrehalten är låg nära bottnet både på sommren och vintern. Även algblomningar har iakkttagits. I sjön har gjorts en grundläggande undersökning 2007 (Hagman 2008). Linkullasjöns tillstånd har klassats som nöjaktigt.

Vattendragsområde

81.066 Ingå ån va

Yta

60.4 ha

Strandlinje

5.2 km

Medeldjup

4.2 m

Största djupet

6.6 m

Typ av sjö

Närings- och kalkrika sjöar (RrRk)

Tillrinningsområdets yta

1151.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

På Linkullasjöns tillrinningsområde finns väldigt många åkrar, några av dem nära stranden. På den norra sidan sträcker sig åkrarna nästan ända ner till stranden. Även på sjöns östra sida finns åkrar och huvuddikena samlat vatten från ett stort område. vid Linkullasjön har det inte anlagts skyddszoner (Hagman 2008).

Största öarna

Inga öar.

Inkommande åar

Skräddarbäcken och Frostansbäcken som samlar upp avrinningsvatten från närliggande åkermark utmynnar i Linkullasjön.

Åar som utgår från sjön

Linkullasjön rinner från östra delen via Piggbäcken som har sin början i Kvarnviken till Ingå å och slutligen till Kyrkfjärden i havet.

Belastning

På Linkukullasjöns tillrinningsområde finns gott om åkrar. En del av dessa gränsar till stranden. Belastning orsakad av jordbruket är betydande. Punktbelastning finns inte.

Restaureringar

I Linkullasjön har år 2003 gjorts en testnotning och höstnotningar har gjorts 2004 och 2005. Totalt har ca 10 000 kg sk. skräpfisk (mest braxen och mört) avlägsnats.

Rekreationsbruk och badstränder

Invid stranden finns några fastigheter.

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation

Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007 (Hagman 2008).