Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar

Sjöar

På dessa sidor har man samlat uppgifter om de största sjöarna inom Ingå kommuns område. Förutom basupgifter (yta, djup mm.) beskrivs även sjötypen, frodightesklassificeringen samt beskrivning av syreläget. För de flesta sjöarna finns dessutom uppgifter om de biologiska undersökningarnas resultat (bottendjur, fisk och vattenvegetation). Diagram gällande förändringar i de viktigaste vattenkvalitetsparametrarna  hittar du för respektive sjö under punkten grafer. Uppgifterna om samtliga sjöar finns både på finska och svenska.