TUTKIMUKSET

 

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

 

Rehevyys

 

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos lahden tilassa

 

Seuranta