Ruokjärvi


Grundläggande uppgifter


Vattendragsområde

23.086 Ruokjärven valuma-alue

Yta

39.8 ha

Strandlinje

3.2 km

Medeldjup

0.0 m

Största djupet

0.0 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

0.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde


Största öarna


Sjöns form


Inkommande åar


Åar som utgår från sjön


Belastning


Restaureringar


Rekreation


Begränsningar


Lokal skyddsförening


Tilläggsinformation