Myllylampi


Grundläggande uppgifter


Vattendragsområde

23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue

Yta

3.6 ha

Strandlinje

1.0 km

Medeldjup

0.0 m

Största djupet

0.0 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

0.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde


Största öarna


Sjöns form


Inkommande åar


Åar som utgår från sjön


Belastning


Restaureringar


Rekreation


Begränsningar


Lokal skyddsförening


Tilläggsinformation