Forskning


Uppföljning av vattenkvaliteten

Syre i vattnet

ingen information

Frodighet

ingen information

Algblomningar

ingen information

Biologisk uppföljning

Plankton och växtlighet

ingen information

Bottendjur

ingen information

Fiskbeståndet

ingen information

Ändringar i sjöns tillstånd

ingen information

Uppföljning