Forskning


Uppföljning av vattenkvaliteten


Syre i vattnet


Frodighet


AlgblomningarBiologisk uppföljning


Plankton och växtlighet


Bottendjur


Fiskbeståndet


Ändringar i sjöns tillstånd


Uppföljning