Ahmoolammi


Grundläggande uppgifter


Vattendragsområde

23.045 Maijanojan valuma-alue

Yta

28.0 ha

Strandlinje

2.6 km

Medeldjup

0.0 m

Största djupet

0.0 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

0.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Sjöns form

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreation

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation