På de här sidorna hittar du information om vattendragen i Västra Nyland. Informationen har satts ut med tanke på de som är intresserade av våra vattens tillstånd.

De här sidorna innehåller tills vidare information om endast en del av vattendragen på vårt område. Vi vidareutvecklar sidorna i samarbete med miljövårdsmyndigheterna på området.

Vattnenskvalitet.fi sidorna har utvecklats med finansiering av Yhteisillä Vesillä -projektet.

Kommuner


Vattendragen hittas i detta register kommunvis. Via den övre balken hittar du även den sjö du söker direkt utgående från sjöns namn. Vattendragsuppgifterna  har indelats i basfakta (yta, djup) och undersökningsdata (syreläge, frodighet). Dessutom hittar man uppgifter om de senaste rapporterna från respektive vattendrag. Förändringarna i de flesta vattendragens kvalitet under längre perioder kan dessutom studeras med hjälp av diagram. 


De här sidorna upprätthålls av Västra Nylands vatten och miljö r.f. Informationen till sidorna har samlats tillsammans med kommunerna i Västra Nyland.Vattnenskvalitet.fi sidorna har utvecklats med finansiering av Yhteisillä Vesillä -projektet.