Jatkuvatoimisen mittarin talviasennus. Kesällä käytössä oleva mittarin asennusputki on irrotettu rakenteiden keskellä olevista kannakkeistaan ja mittari on kiinnitetty veteen suoraan vaijerin avulla. Eristelevyn päälle lapioitu lumi toimii lisäeristeenä jäätymisen estämiseksi. (LUVY / Jorma Valjus) 

Kuluvana talvena pakkaset ovat paukkuneet myös Etelä-Suomessa. Uomissa vesi kuitenkin jatkaa virtaamistaan ja vedenlaadun seurantaa jatkuvatoimisilla mittauslaitteistoilla on jatkettu. Jatkuvatoimisen seurannan avulla on mahdollista havaita vedenlaadussa tapahtuvia nopeita muutoksia, joten mittauksen pitäminen käynnissä on tärkeää säätilasta ja vuodenajasta riippumatta. 

LUVYssa on virtavesissä käytössä useita jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita. Kesäaikana suurin osa niistä on asennettu putkeen, joka puolestaan on sijoitettu johonkin toiseen kiinteään rakenteeseen kuten laituriin. Kun mittari sijoitetaan putken sisälle, rakenne toimii mittarin suojana esimerkiksi virrassa kulkevilta oksilta ja muilta esineiltä. 

Pitkään jatkuvat pakkassäät aiheuttavat kuitenkin ongelmia putkiasennuksissa, sillä vedenpinnan korkeuden vaihtelut saavat putkessa aikaan vesipatsaan, joka jäädyttää mittarin kiinni putken sisälle. Mittaria ei ole tällöin mahdollista puhdistaa eikä huoltaa, ja riskinä on myös mittarin vahingoittuminen. Asennustapaa onkin talven ajaksi muutettu siten, että mittari riippuu suoraan vaijerista ilman kiinteästi asennettua putkea, jolloin jääpatsasta ei pääse muodostumaan. Mittarin ympärille on kiinnitetty suojaksi lyhyt pätkä taipuisaa salaojaputkea, jonka ympärille on asennettu pala eristelevyä jäätymisen estämiseksi.  

Pakkasten kiristyessä eristelevyt suojaavat mittaria jäätymiseltä. Jos levyjen päälle lapioidaan lunta, eristävä vaikutus tehostuu entisestään. (LUVY / Jorma Valjus) 

Talvella jatkuvatoimisia mittauslaitteistoja on huollettava selvästi kesäaikaa harvemmin, mutta jäiden liikettä uomassa on seurattava, sillä liikkuvat jäät saattavat vaurioittaa laitteistoja. 

Yhdellä mittauspisteellä jatkuvatoiminen mittari on ympärivuotisesti kiinnitettynä putken sijasta uoman pohjaan asennettavalle laatalle. Laatta-asennuksen hyvänä puolena on, ettei se vaadi erillisiä kiinteitä rakenteita. Laatta-asennus ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi syvissä uomissa, sillä mittari on sijoitettava kohtuullisen lähelle pintaa riittävän virtausnopeuden takaamiseksi. Pakkasten saapuessa laatta-asennuksen varsinaista asennustapaa ei tarvitse muuttaa, mutta jääkerroksen kasvaessa jää saattaa kuitenkin saavuttaa mittarin aiheuttaen sen rikkoontumisen. Myös tämä puolestaan on mahdollista välttää asentamalla mittarin päälle suojaksi eristelevyt, ja rakennetta on mahdollista parantaa lapioimalla eristelevyjen päälle lunta. 

– Erkka Laitinen, projektityöntekijä