Tutkimuksen tavoite ja tausta Karjaanjoen vesistö on ollut aikoinaan vaelluskaloille tärkeä ja myös ankeriaita on esiintynyt alueella luontaisesti. Massiivinen vesivoimalarakentaminen 1900-luvun alkupuoliskolla tuhosi kuitenkin vaelluskalakannat käytännössä kokonaan,...