7-vuotiaan lahnan suomu

Kalojen ikä voidaan määrittää luotettavasti kalojen luutumista, joita ovat suomut, kiduskannen takana sijaitseva hartianlukkoluu (cleithrum) sekä aivoissa sijaitsevat otoliitit eli kuuloluut. Kasvu kaikissa luutumissa on samanlaista, joten iänmäärityksessä näitä voidaan käyttää rinnakkain iän varmistamisessa. Aina iänmääritys ei kuitenkaan ole helppoa. Suomuihin voi kasvaa niin sanottuja valerenkaita, joita on joskus vaikea erottaa oikeasta vuosirenkaasta. Valerengas muodostuu kasvuhäiriön seurauksena. Valerenkaan olemassaolon voi kuitenkin varmistaa vertailemalla suomua esim. hartianlukkoluuhun, jossa valerenkaita ei synny. Vuosirenkaiden kasvuvälit eri luutumissa ovat lähes identtiset, joten näitä vertailemalla voidaan nähdä, onko kyseessä valerengas vai tavallinen vuosirengas. Vuosirenkaan voi erottaa hartianlukkoluusta sameana, nopeamman kasvun aikana näkyvän opaakkivyöhykkeen muuttumisena läpinäkyvänä erottuvaan hyaliinivyöhykkeeseen, joka puolestaan on talviajan hitaan kasvun vyöhykettä ja näin ollen ohut. Suomuissa puolestaan kasvurenkaat muodostavat nopean kasvun kesävyöhykkeen ja hitaan kasvun talvivyöhykkeen. Talvivyöhykkeen jälkeen ennen seuraavaa kesävyöhykettä erottuu vuosirengas. Särkikaloilla, kuhalla ja hauella käytetään yleensä iänmäärityksessä hartianlukkoluuta, ahvenella kiduskannenluuta (operculum).

Kalojen luut
Kuvat oikealta vasemmalle: 12v särki cleithrum, yli 20v lahna otoliitti ja 9v särki cleithrum

Tiesitkö, että saman pituisilla ja painoisilla kaloilla voi olla paljonkin ikäeroa? 

Iänmääritys on mielenkiintoista puuhaa ja sitä voi tehdä kuka tahansa, joka haluaa määrittää saalistamansa kalan iän. Suomunäytteiden paikat vaihtelevat lajeittain, mutta yleisimmät paikat ovat peräevän seutu tai vatsaevien välinen alue. Kylkiviivasta ei tule ottaa suomua, sillä se sisältää hermokanavien päiden reikiä, jotka hankaloittavat iänmääritystä. Pienten kalojen kohdalla iänmääritykseen tarvitaan mikroskooppia tai mikrokortinlukulaitetta, mutta isompien kalojen suomuista ja hartianlukkoluusta voi erottaa paljain silmin valoa vasten vuosirenkaiden määrän. Tämä ei siis vaadi astrofysiikkaa.

Miksi kalojen ikä sitten on niin mielenkiintoinen? Kalojen iän avulla voidaan selvittää kalaston ikärakennetta ja iänmääritystä käytetään osana kalakantojen kokonaistuotannon arviointia tietyllä aikavälillä. Isommat ja vanhemmat yksilöt siirtävät jälkeläisilleen tärkeitä perinnöllisiä ominaisuuksia, kuten sukukypsyyskoon ja kasvuvauhdin. Mikäli isoimmat kalat noukitaan vesistöistä pois, pienenee kalojen keskikoko. Keskikoon pienentyessä tulevat kalat yhä pienempikokoisina sukukypsiksi, jolloin suuria kaloja tulee yhä harvemmin saaliiksi. Iän ja kasvun avulla voidaan selvittää myös muutoksia ravinnossa tai kalapopulaatiossa takautuvasti. Esimerkiksi lämmin ja ravinteikas kesä näkyy nopeana kasvuna, jolloin vuosirenkaiden väli suurenee. Kylmä ja vähäravinteinen kasvukausi puolestaan hidastaa kasvua, jolloin vuosirenkaat ovat hyvin lähellä toisiaan. Samoin ylitiheä kalakanta näkyy hitaana kasvuna ja esimerkiksi hoitokalastuksen jälkeen kasvu nopeutuu ravintokilpailun vähentyessä. Kalan luutumista voi siis nähdä, onko tällaisia muutoksia kalan eliniän aikana tapahtunut. 


Nyt ei muuta kuin kala-apajille ja iänmäärityksiä tekemään! 

– Salla Heikkinen