6–8 mm pituisia kuhanpoikasia mikroskoopilla kuvattuna. (LUVY / Salla Heikkinen)

Vuonna 2022 LUVYssa on käynnissä kaksi eri hanketta, joissa molemmissa on toteutettu poikastuotantoaluekartoituksia. Kyseiset hankkeet sijoittuvat Kirkkonummen Tavastfjärdenille sekä Siuntion Pikkalanlahdelle, Pikkalanjoelle ja Vikträsk-järvelle. Osana poikaskartoituksia tunnistamme pieniä kalanpoikasia. Kalataloudellisesti tärkeimmät hankkeissa tunnistettavat lajit ovat kuha ja ahven.

Ahvenen ja kuhan poikasten pyydystäminen ajoitetaan touko-kesäkuulle poikasten kuoriutumisen aikaan. Kuha kutee vesien lämmetessä yli 10 °C touko-kesäkuussa. Poikaset kuoriutuvat 4–5 mm pituisina 5–9 päivää kutemisen jälkeen. Ahvenen poikaset kuoriutuvat 5–6 mm pituisina touko-kesäkuussa 10–15 päivän kuluttua kudusta. Vastakuoriutuneita poikasia kutsutaan ruskuaispussivaiheen poikasiksi, sillä kuoriutuessaan ne käyttävät vararavintonaan ruskuaispussia ennen varsinaisen ruoansulatuselimistön kehittymistä. Ulkoisen ravinnonkäytön poikanen aloittaa noin 6–7 mm pituisena, jolloin ruskuaispussivaihe on lopuillaan. Varhaisessa vaiheessa poikanen käyttää ravinnokseen eläinplanktonia, johon kuuluvat mm. hankajalkaisten naupliustoukat, pienet vesikirput ja rataseläimet.

Ruskuaispussivaiheen kuhanpoikasia 5–5,5 mm koossa. Vaaleat viivat vartalossa ovat lihasjaokkeita eli myomeerejä.
Mahalaukun tilalla sijaitsevan valkoisen ruskuaispussin etuosassa näkyy haaleana pyöreä öljypisara. (LUVY / Salla Heikkinen)

Kalanpoikasten tunnistaminen vaatii tarkkuutta ja pienen koon takia niitä tutkitaan mikroskoopilla. LUVYssa käytämme mikroskooppiin kiinnitettyä kameraa sekä kameraohjelmaa, jolla on mahdollista mitata kaloja ja ottaa niistä kuvia. Poikasten tunnistuskriteerit vaihtelevat kehitysvaiheen ja lajin mukaan. Lihasjaokkeiden eli myomeerien laskentaa käytetään avuksi vastakuoriutuneilla ja varttuneemmilla poikasilla. Myös takapään pigmentointia eli melanoforeja voidaan käyttää kuhan- ja ahvenenpoikasten tunnistamisessa. Pigmentoinnin puuttuminen on kuitenkin mahdollista, joten siihen ei tule pelkästään tukeutua. Kehittyneemmillä kuhan- ja ahvenenpoikasilla (> 10 mm) tunnistuksessa käytetään avuksi mm. pigmentointia, leukojen sijaintia, eväruotojen määrää sekä kiduskannen muotoa. Saaduissa näytteissä kuhanpoikaset ovat yleensä olleet 5–9 mm ja ahvenenpoikaset 5–15 mm pituisia.

– Salla Heikkinen, projektityöntekijä

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

LUVYn logo