Enäjärvi sijaitsee Vihdin kunnassa, läntisellä Uudellamaalla. Järvi on pinta-alaltaan 4,92 neliökilometrin suuruinen. Keskisyvyys on 3,22 metriä ja suurin syvyys 9,10 metriä. Enäjärven ekologinen tila oli luokiteltu 1990-luvun alkupuolella huonoksi, se oli pahasti rehevöitynyt ja sekä kalakuolemat että leväkukinnot olivat yleisiä. Syynä tähän oli suuri valuma-alueelta alkunsa saanut ulkoinen kuormitus sekä aikaisemmin Nummelan taajamasta Enäjärveen lasketut jätevedet.

Jätevesien lasku Enäjärveen päättyi  1970-luvulla, mutta järven tila pysyi huonona. Tämä herätti paikallisissa asukkaissa huolta, minkä seurauksena Enäjärvelle perustettiin suojeluyhdistys vuonna 1974. Yhdistys oli ensimmäisiä laatuaan Suomessa ja samalla merkittävä alkusysäys pitkään kestäneelle kunnostushankkeelle.

Hoitokalastus Enäjärvellä aloitettiin vuonna 1993 särkikalojen tehopyynnillä. Tehopyynti jatkui vuoteen 1997, minkä jälkeen siirryttiin ylläpitovaiheeseen.

Yleisin Enäjärvellä käytetty menetelmä on ollut nuottaus, joka on osoittautunut toimivaksi. Myös rysiä ja paunetteja on käytetty lahnan, särjen ja salakan pyynnissä apukeinona vaihtelevin tuloksin.

Suurin saalis saatiin vuonna 1997, kooltaan 60 tonnia. Vuosittainen keskiarvo on noin 11 tonnia ja kokonaissaalis noin 480 tonnia. Tärkeimmät saalislajit ovat särki, lahna, salakka, pasuri ja kiiski.

Hoitokalastuksen aloittamisen jälkeen Enäjärvellä on tehty paljon kalastoon sekä järven ekologiseen tilaan liittyvää tutkimusta, tarkastelun kohteena ovat olleet muun muassa kasvi- ja eläinplanktonyhteisöt sekä vesikasvit. Tulosten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei järven tilaa ole saatu hoitokalastuksella merkittävästi parannettua. Yhtenä tekijänä pidetään järven aikaisempaa suurta ravinnekuormitusta. Myös suuresta kokonaissaaliista huolimatta saaliin koko on jäänyt minimitavoitteesta. Matemaattisen mallin mukaan järveltä olisi poistettava kalaa lähes 50 kilogrammaa hehtaaria kohden, nykyinen saalis on vain noin kolmasosa siitä, 18 kg/ha.

Kuva: Tarinakartta kertoo kuvin ja kartoin hoitokalastuksesta Länsi-Uudellamaalla.

Katso kartalta myös muita hoitokalastuskohteita ja tutustu LUVYn Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa kehittämään tarinakarttaan, jossa hieno tarinallinen virtuaalipaketti hoitokalastuksesta Länsi-Uudellamaalla.