Svartträsketin pilotti

Svartträsket on alun perin karu järvi, joka on lähtenyt rehevöitymään 10-15 vuotta sitten. Rehevöityminen on kiihtynyt viime vuosina. Kunnostustoimenpiteenä on tehty särkikaloihin kohdistuvaa valikoivaa kalastusta.

Pilotissa on selvitetty järven tilaa mm. vedenlaatu- ja näkösyvyysmittauksin sekä valuma-alueen maankäyttöä. Järven kunnostussuunnitelma valmistuu vuonna 2019.