Vesistökunnostus

Etusivu :: Vesistökunnostus :: Hämjoen pilotti :: Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti

Ranta-asukkaan järvensuojelupaletti

Vesikasvit kiinnostavat minua

Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto  Tähän esitykseen on koottu tietoa yleisimmistä vesikasveista ja niiden niittoon sekä poistoon soveltuvista menetelmistä ja toimintavoista.

Vesikasvikurssi vesikasvien omatoimiseen opiskeluun

Hämjoen järvillä tehtyjä vesikasvikartoituksia

Haarjäven, Iso Ruokjärven ja Valkjärven vesikasvillisuuskartoitus, Eeva Ranta, 2000

Kaitajärven vesikasvien havainnointi 2017

Vähä-Ruokjärvellä 2017 tehdyt havainnot

Laiha järvellä 2017 tehdyt havainnot

Tee tänä kesänä vesikasvikartoitus tai täydennä jo tehtyjä havaintoja järveltäsi tai lammeltasi! Tässä Hämjoen pilotin omat ohjeet vesikasvien havainnointiin:

Hämjoen pilotin järvien oma ohje ja lomake vesikasvien havainnointiin 

Hämjoen järvien vesikasvien havaintokartat

 

Vieraslajit huolestuttavat minua

Sisävesien vieraslajit Vieraslajeista löydät parahaiten tietoa linkin kautta löytyvän vieraslajiportaalin kautta. Siellä voit myös ilmoittaa omat havaintosi. Vuonna 2018 kerätään havaintotietoja erityisesti jättipalsamista

Suomen ympäristökeskuksen Vieraslajit Suomessa -sivusto

Aineisto 3.6.2017 Sammatissa pidetystä vieraslajikoulutuksesta, jossa teemoina haitallisten vieraslajien tunnistaminen, havainnointi ja poisto

 

Epäilen levää järvessäni

Levävahti auttaa tunnistamaan sinilevän

Ilmoita havaintosi havaintolähetillä. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai uuteen havaintopaikkaan

100 kysymystä levistä - opas vastaa yleisimpiin kysymyksiin levistä ja levähaitoista

Hämjoen pilotin järvien levähavaintojen osalta ole yhteydessä pilotin koordinaattori Juha Korhoseen tai järvesi edustajaan pilotissa. Pieni määrä levämäärityksiä kesällä 2018 on sovittu tehtäväksi osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta. 

 

Veden laatu kiinnostaa minua

Järvikohtaisesti löydät lisättietoa valitsemalla tämän sivun sinisestä yläpalkista "järvet" ja etenemällä järven nimen mukaan.

Hämjoen pilotin järvien veden laatu 2017 -raportti

Vedenlaatuopas 

Vesien ekologista tilaa Suomessa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja voi tarkastella sovelluksessa nimeltä Vesikartta.

Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas tutustuttaa veden kiertoon luonnossa, vedenalaisiin eliöyhteisöihin ja siihen, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa järviin ja jokiin. Kirja opastaa myös lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen.

Oman lähivesistön tilaa voi helposti seurata näkösyvyysmittausten avulla. Ilmoita havaintosi ja kartutat järvien nykytilan tunnettuutta että helpottaa valtakunnallisia seurantoja.

Ohje näkösyvyyslevyn valmistukseen, mittaukseen ja mittaustulosten ilmoittamiseen levävahdissa. Ohje on tehty Itämerelle, mutta toimii myös sisävesillä.

 

Haluan hoitaa rantatonttiani järviystävällisesti

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen käyttämä neuvontamateriaali Linkin takaa löytyvä materiaalipaketti kokoaa hajaalueen jätevesiin liittyvän lainsäädännön sekä ohje- ja esitemateriaalin. Sieltä löydät tietoa jätevesijärjestelmistä ja kuntakohtaisen ohjeistuksen järjestelmän suunnitteluun Länsi-Uudellamaalla tai vaikkapa ulkohuussin kunnostusohjeen.

Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin  Ohjeita ranta-alueiden hoitoon

Toimintamalli rantojen kunnostamiseen, 12 askelta asukkaille ja maanomistajille

Lomalla luonnon keskellä - opas ekologiseen mökkeilyyn

Suomen luonnonsuojeluliiton "Maanomistajan vesiensuojeluvinkit"