Vesistökunnostus

Etusivu :: Vesistökunnostus :: Hämjoen pilotti :: Hämjoen pilotin toimintasuunnitelma

Hämjoen pilotin toimintasuunnitelma

Pilotin yhteydessä on hahmoteltu ja suunniteltu seuraavia toimenpiteitä:

 • Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallin kehittäminen ja sen lähtötietojen tarkentamien pienten järvien osalta
 • Vedenlaadun mittaukset kaksi kertaa kaikista järvistä ja lammista (maalis- ja elokuu 2017) (lue raportti)
 • Syvyysmittaukset niille järville ja lammille, joista ei ole kunnollisia syvyystietoja
 • Vesikasvien poiston ohjeistaminen suojeluyhdistyksille ja ranta-asukkaille
 • Vieraslajien havainnointi ja torjunta (ohjeita ja lisätietoa)
 • Sinilevän havainnointi
 • Rantatonttien hoito-ohjeistus
 • Linkki -hankkeen hajajätevesineuvonta alueella (lue raportti kesältä 2017)
 • Paikallishistoria- ja perinnetiedon keruu (ohje täällä)
 • Ruoppausten vaikutusten selvittäminen ja niiden ohjeistaminen
 • Kosteikkojen tarveselvitys ja mahdolliset perustamissuunnitelmat
 • Sedimenttien tutkimisen mahdollisuuksien selvittäminen
 • Kala- ja raputilanteen selvittäminen ja tarvittavien hoitotoimenpiteiden suunnittelu

Tutustu pilotin toimintasuunnitelmaan ja tehtäviin!