Hämjoen pilotti

 Kartta Hämjoen järviketjun valuma-alueestaLänsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeeseen kuuluvassa pilotissa tarkastellaan koko Hämjoen järviketjua kokonaisuutena ja luodaan yhteistä järvikunnostuksen toimintatapaa. Hankkeen aikana järviä ja niiden vesien laadun tilatietoja tarkennetaan ja laaditaan yhteinen tavoitetila ja kunnostussuunnitelma. 

Ranta-asukkaita innostetaan kiinnostumaan oman järvensä ja koko järviketjun tilanteesta ja aktivoitumaan järvien tilan säilyttämisestä ja parantamisesta.

Asiantuntijoiden ja järvistä kiinnostuneiden yhteistyössä luotava toimintamalli soveltuu myös muiden vastaavien järviketjujen mallintamiseen ja suojeluun.

Ota yhteyttä pilotin koordinaattoriin Juha Korhoseen (korhonen(at)juhaa.gmail.com)

Tutustu:

Hämjoen pilotin esitteeseen

Pilotin monipuoliseen toimintasuunnitelmaan ja tehtäviin

Pilotin ensimmäisen vuoden väliraporttiin

Pilotin järvien veden laadusta vuonna 2017 kertovaan raporttiin

Pilotin kesän 2018 tapahtumia päivitetään sivuston tapahtumakalenteriin.