Hämjoen pilotti

 Kartta Hämjoen järviketjun valuma-alueestaLänsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeeseen kuuluvassa pilotissa tarkastellaan koko Hämjoen järviketjua kokonaisuutena ja luodaan yhteistä järvikunnostuksen toimintatapaa. Hankkeen aikana järviä ja niiden vesien laadun tilatietoja tarkennetaan ja laaditaan yhteinen tavoitetila ja kunnostussuunnitelma. 

Ranta-asukkaita innostetaan kiinnostumaan oman järvensä ja koko järviketjun tilanteesta ja aktivoitumaan järvien tilan säilyttämisestä ja parantamisesta.

Asiantuntijoiden ja järvistä kiinnostuneiden yhteistyössä luotava toimintamalli soveltuu myös muiden vastaavien järviketjujen mallintamiseen ja suojeluun.

Ota yhteyttä pilotin koordinaattoriin Juha Korhoseen (korhonen(at)juhaa.gmail.com)

Tutustu:

Hämjoen pilotin esitteeseen

Pilotin monipuoliseen toimintasuunnitelmaan ja tehtäviin

Pilotin ensimmäisen vuoden väliraporttiin

Pilotin järvien veden laadusta vuonna 2017 kertovaan raporttiin

Lihavan tarina. Hämjoen järviketjuun kuuluvan Lihavajärven suojelu- ja virkistysyhdistyksen julkaisema tarina koostuu Haukantien asutuksen ja elämän tarkastelusta, Topilantien historiikista ja asukkaiden ja kyläläisten kertomuksista Lihavan ympäristön ihmisistä ja tapahtumista.

Pilotin tapahtumia päivitetään sivuston tapahtumakalenteriin.