Vesiensuojeluyhdistykset

Etusivu :: Vesiensuojeluyhdistykset :: Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry

 

 Puujärven vesiensuojeluyhdistys

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry on alallaan Suomen vanhin ja perustettu heinäkuussa 1967. Kotipaikka on Karjalohja ja kohdealueena Puujärvi valuma-alueineen. Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on yleisesti ja erityisesti toiminta-alueensa vesistöjen ja luonnon suojeleminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Tavoitteen saavuttamiseksi vesiensuojeluyhdistys seuraa vesistön ja luonnon tilaa, on aloitteellinen ja edesauttaa luonnonsuojelutoimenpiteitä, kerää ja tuottaa tietoa luonnonsuojelun edistämiseksi sekä tiedotettavaksi jäsenistölleen ja muille toiminta-alueellaan asuville ja toimiville.