Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Joet :: Vanjoki

Vanjoki

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 22.8.2017

Vanjoki (usein mainitaan myös nimellä Karjaanjoki) alkaa Karkkilan Pyhäjärvestä ja laskee Hiidenveden Kuninkaanlahteen, joten joen yläosa on Karkkilan alueella, ala- ja keskiosa Vihdin alueella. Vanjoen pituus on 23 km, valuma-alue on maaperältään suurimmaksi osaksi savea ja hiesua varsinkin alueen etelä- ja keskiosassa.  

Vanjoen on laskettu tuovan Hiidenveden Kiihkelyksenselälle runsaat 90 % siihen laskevista vesistä. Joesta on runsaasti tutkittua tietoa, eniten vesinäytteitä on otettu alaosan havaintopaikalta Vanjoki 0,3 (ks. kartta yllä). Vanjoen ekologinen ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi.

Vesistöalue

 Vanjoki kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen (23)

Keskivirtaama

 4,8 m3/s

Rantaviiva

 

Jokityyppi

 Vanjoen yläosat on luokiteltu kuuluvaksi tyyppiin "keskisuuret turvemaiden joet", ala- ja keskiosat kuuluvat luokkaan "keskisuuret savimaiden joet".

Valuma-alueen pinta-ala

 Jokisuusta mitattuna 484 km2

Valuma-alueen kuvausValuma-alueesta on peltoa 33 %, metsää 64 % ja vettä noin 3 %.
Joen pituus, leveys ja syvyystiedot

 Pituus 23 km, suurin mitattu syvyys 1,7 m

Vesistö josta joki alkaa

Karkkilan Pyhäjärvi 

Vesistö johon joki laskee

 Hiidenveden Kuninkaanlahti

Kuormitus

Vanjokea kuormittaa joen yläosassa pistemäisesti Karkkilan kaupungin yhdyskuntapuhdistamo. Vähäistä kuormitusta aiheuttaa myös Jokikunnassa sijaitsevan Hillside Golfin puhdistamo. Hajakuormitus on alueella merkittävää. Vihdin kunnan ympäristönsuojelu on vuosina 2016 ja 2017 kartoittanut Vanjokeen laskevien sivu-uomien veden laatua.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vanjoen koskikalastusalue Karkkilassa on suosittu virkistyskalastuskohde Uudellamaalla.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Vanjoen varrella Vihdin Jokikunnassa oleva Vanjärvi kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.