Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Ylimmäinen

Ylimmäinen

 

PERUSTIEDOT

Ylimmäinen kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoki (23) päävesistöä. Itse järvi sijaitsee Vihdin kunnan pohjoisosassa, ja vaikka järvi onkin kooltaan melko pieni, se on kuitenkin Vihdin kunnan kolmanneksi syvin. Järven syvin kohta on 10,5 metrissä ja keskisyvyys on 3,8 m. Rantaviivaa järvellä on 9,1 km. Sen rannoilla on jonkin verran asutusta sekä peltoja, mutta rantoja koristaa myös paikoitellen jyrkät kalliot.

Vesistöalue

23.096 Niemenjärven vesistöalue

Pinta-ala

126,7 ha

Rantaviivaa

9,1 km

Keskisyvyys

3,8 m

Suurin syvyys

10,5 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

3 730 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on runsaasti metsää, jonkin verran ojitettuja suoalueita sekä peltoja. Järven etelä- ja pohjoisrannoilla on paikoitellen jyrkkiä kallioita.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tuo vettä länsireunalla sijaitseva Ali-Kärrin joki, joka kulkee ojitettujen suoalueiden läpi. Idänpuoleiseen altaaseen tulee vuorostaan vettä Petäys nimisestä järvestä. Lisäksi Ylimmäiseen tuovat vettä useat pienet tulo-ojat, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Järvestä laskee joki Niemenjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maataloudesta ja metsäalueilta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on sekä pysyvää, että vapaa-ajan asutusta ja järven virkistyskäyttö sen asukkaille on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 1996. Järveltä on saatavissa myös vesistöennuste ymparisto.fi sivuston kautta (Ympäristö, luettu 12.3.2012).

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Niemenj%C3%A4rven_valuma-alue_(23.096)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 12.3.2013).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 27.5.2014).

Ympäristö, http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/23/l230961006x/wqfi.html  (Luettu 12.3.2012).