Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Vihtijärvi

Vihtijärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 24.8.2017

Vihtijärvi sijaitsee Vihdin kunnan pohjoisosassa lähellä Nurmijärven kunnanrajaa. Järven eteläpuolella sijaitseva Vihtijärven kylä valittiin vuonna 2010 Vuoden uusmaalaiseksi kyläksi.  Järvi kuuluu Vihtijärven valuma-alueeseen ja sen keskisyvyys on 5,0 m ja suurin mitattu syvyys 14,9 m. Vihtijärvi on vähähumuksinen ja vähäravinteinen järvi.

Vesistöalue

23.093 Vihtijärven valuma-alue

Pinta-ala

324,8 ha

Rantaviivaa

16,3 km

Keskisyvyys

5,0 m

Suurin syvyys

14,9 m

Järvityyppi

Vähähumuksinen järvi (Vh).

Valuma-alueen pinta-ala

2 460 ha

Valuma-alueen kuvaus

Vihtijärven alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja pienipiirteistä. Korkeimmat kohdat selvitysalueen eteläosissa Rokokallion alueella ulottuvat yli 140 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alavimmat peltoalueet jäävät puolestaan alle 100 metriin merenpinnan yläpuolelle.

Alueelle tyypillisiä ovat  vaihtelevat maastonmuodot, kalkkipitoinen maaperä ja lehtokasvillisuus. Muusta maakunnasta poiketen seutu kuuluu eteläisimpien rannikkoalueiden ohella tammivyöhykkeeseen. Viljelykset ovat järvien rantamailla. Luoteessa maisema muuttuu kallioisemmaksi ja karummaksi ja vaihettuu hiljalleen Hämeen järviylängön metsä- ja viljelymaisemiin (Mäkelä 2014).

Suurimmat saaret

Järvessä on neljä saarta ja niiden nimet ovat suurimmasta alkaen Kyläsaari, Mäntysaari, Kalliosaari ja Lehtisaari.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee Kalakoskenoja, sekä useita pieniä tulo-ojia, joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Sorvarinjoki laskee Vihtijärvestä Lapoo nimiseen järveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vihtijärven pohjoisrannalla sijaitsee ulkoilu- ja leirintäalue sekä yleinen uimaranta. Järven virkistyskäyttö on asukkaille merkittävää.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty Vihtijärvellä.

Paikallinen suojeluyhdistys

Vihtijärvellä toimii Vihtijärven luonnonsuojeluyhdistys ry ja Vihtijärven kyläyhdistys ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 1996.