Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Vanjärvi

Vanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Vanjoen eli Karjaanjoen varressa sijaitseva matala Vanjärvi on rehevä järvi, jonka kautta Karkkilan Pyhäjärvestä laskeva Vanjoki jatkaa kulkuaan Hiidenvedelle. Hiidenveden kunnostuksen yhteydessä toteutettu Vanjärven kunnostus saatiin päätökseen vuonna 2013. Vanjärvi kuuluu Natura 2000- ohjelmaan sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Lisäksi alueelle on rakennettu Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta n. 130 ha suuruinen luonnonsuojelualue. Vanjärvi on luontoarvoiltaan huomattava.

Vesistöalue

23.042 Vanjärven a

Pinta-ala

 69,649 ha

Rantaviivaa

 5,342 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

2 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr)

Valuma-alueen pinta-ala

33,4 ha

Valuma-alueen kuvaus

Vanjärven valuma-alue on suurimmaksi osaksi peltomaata. Järven kaakkoispuolella on kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Järven keskivaiheilla on Puttisaari.

Järveen tulevat joet

Vanjoki laskee Vanjärven länsipuolelle, Savijoki itäpuolelle. Myös etelän suunnasta laskee puro Vanjärveen.

Järvestä lähtevät joet

Vanjoki myös laskee järvestä pois sen länsipuolelta ja jatkaa Hiidenveden Kuninkaanlahdelle.

Kuormitus

Peltovaltaisen valuma-alueen kuormitus on runsasta, myös Vanjoen mukana tulee kuormitusta, jossa on hajakuormituksen lisäksi myös Karkkilan puhdistamolta jokeen purettavien jätevesien vaikutusta.

Kunnostukset

Vanjärven kunnostustyön aikana (valmistui vuonna 2013) avattiin joen ja järven välistä vesiyhteyttä, jolloin virtaus joen ja järven välillä tehostui. Veden kiertoa järvessä parannettiin kaivamalla uomastoa Puttisaaren itäpuolelle sekä lähtökanava Vanjärven länsireunalle. Myös läheiselle luhta-alueelle kaivetut lammikot tasaavat ja jakavat veden virtausta. Jokitörmälle rakennettiin kaksi kivikynnystä, joiden kautta vesi purkautuu järvestä takaisin Vanjokeen. Lisäksi Savijoen suulle kaivettiin kiintoainesta ja ravinteita pidättävä laskeutusallas. Kaivumassat läjitettiin lähialueen alaville pelloille.

Vanjärven kunnostustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke toteutettiin osana Hiidenveden kunnostus 2012-2015 hanketta ja rahoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimasta Hiidenveden kunnostus-hankkeelle kohdennetusta valtion rahoitusosuudesta. Luvan haltijana on Vihdin kunta.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vanjärvellä on suuri merkitys luontoharrastajien retkikohteena, alueella on mm. lintutorni. Järvellä myös metsästetään ja kalastetaakin jonkin verran. Vanjärvelle rakennettiin uimapaikka järven kunnostushankkeen yhteydessä kesällä 2013.

Rajoitukset

Vanjärven luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset.

Vanjärven jäällä on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty. Kielto ei koske viranomaisten kuljettamia ajoneuvoja tai muutoin välttämätöntä ajoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Kirjallisuuslähteet:

Keskitalo, J. 2012: Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010–2011. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema. 7.8.2012. Moniste 43 s.

OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Tietoja haettu 4.6.2014.

Vuorinen, E. 2009: Vihdin Vanjärven käyttö- ja hoitosuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 15/2009. 36 s.