Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Valkealammi

Valkealammi

 

PERUSTIEDOT

Valkealammi kuuluu Keihäsjoen keskiosan valuma-alueeseen, joka on osa Vantaa (21) päävesistöä. Valkealammi on hyvin pieni järvi aivan Vihdin kunnan pohjoisosassa ja järven pohjoisin kärki onkin jo Karkkilan puolella. Järvellä ei ole tehty virallista syvyysluotausta ja rantaviivaa sillä on noin kolme kilometriä. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi Valkealammi on säilyttänyt erämaisen tunnelman.

Vesistöalue

21.062 Keihäsjoen keskiosan alue

Pinta-ala

26,1 ha

Rantaviivaa

3,0 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

68 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin kallioista metsää, sekä ojitettuja suoalueita. Asutusta on melko vähän.

Suurimmat saaret

Järvellä on kolme hyvin pientä saarta.

Järveen tulevat joet

Järveen tuovat vettä pienet tulo-ojat, joita ei ole erikseen nimetty.  Järveen tulee vettä mm. viereiseltä ojitetulta Valkealamminsuolta.

Järvestä lähtevät joet

Valkealammilla ei ole selkeää luusuaa.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta metsäalueilta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannalla on vain muutamia rankennuksia ja järvi on syrjäisen sijaintinsa vuoksi säilynyt erämaisena.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Keih%C3%A4sjoen_keskiosan_alue_(21.062)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 14.3.2013).

Keskitalo J. 2012. Kasviplanktonlajisto ja – biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010–2011. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema. Raportti 43 s.

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 24.5.2012.)