Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Tuohilampi

Tuohilampi

 

PERUSTIEDOT

Vihdin Otalammella sijaitseva pyöreä Tuohilampi on rehevä. Järvi sijaitsee kallioisten maisemien välissä alavalla maalla.

Vesistöalue

21.045 Härkälänjoen va

Pinta-ala

30,59 ha

Rantaviivaa

 2,683 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä mitattu 2 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Tuohilampi sijaitsee alavalla maalla, jossa on peltoa ja suota. Järveä ympäröi kuitenkin mäkinen maasto länsipuolta lukuun otamatta. 

Suurimmat saaret

Saaria ei ole.

Järveen tulevat joet

Tuohilampeen laskee ojia länsiosan suoalueelta.

Järvestä lähtevät joet

Tuohilampi laskee eteläosastaan Härkälänjokeen.

Kuormitus

Kuormitusta tulee etenkin suo- ja peltoalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Tuohilammen etelärannalla on kurssikeskus.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järveä koskevat perustiedot on haettu ympäristöhallinnon Avoimien ympäristötietojärjestelmien palvelusta 16.9.2016.