Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Tervalampi

Tervalampi

 

PERUSTIEDOT

Tervalampi kuuluu Palojärvenkosken valuma-alueeseen, joka on 3. jakovaiheen vesistöalue Siuntionjoki (22) -päävesistössä. Tervalampi rajoittuu itärannalta Nuuksion kansallispuistoon. Tervalampi on pieni ja varsin matala järvi, mutta siellä ei ole tehty virallisia syvyysluotauksia. Rantaviivaa järvellä on 3,5 km. Tervalammen rannoilla on alavaa peltoa, mutta myös jylhiä kallioita.

Vesistöalue

22.004 Palojärvenkosken valuma-alue

Pinta-ala

41,1 ha

Rantaviivaa

3,5 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi

Runsasravinteinen järvi (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

8 050 ha

Valuma-alueen kuvaus

Tervalammen valuma-alueesta pääosa on metsää, peltoja sekä asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee Siuntionjoki Poikkipuoliaisesta, sekä Kurjolammenoja Nuuksion suunnasta. Lisäksi muutamia pieniä tulo-ojia joilla ei ole nimiä.

Järvestä lähtevät joet

Siuntionjoki laskee Tervalammesta Huhmarjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta. Kurjolammenojan kautta Tervalampeen päätyy myös puron latvoilla toimivan nuorisokodin puhdistamon puhdistettuja jätevesiä.

Kunnostukset

Järvessä on tehty hoitokalastuksia useita kertoja 2000-luvulla. Tervalampeen johtavaan ojaan on rakennettu Hiiskanojan laskeutusallas vuonna 2002.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Tervalammen rannoilla on sekä pysyvää, että loma-asutusta ja järven asukkaille vesimaisema ja uintimahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty Tervalammella.

Paikallinen suojeluyhdistys

Tervalammella toimii Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry eli PoTeHu ry. 

Lisätietoa

Ei tietoa.