Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Suolikas

Suolikas

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 30.10.2017

Suolikas kuuluu Mankinjoen valuma-alueeseen, joka on osa Suomenlahden rannikkoalueen (81) päävesistöä. Järven muoto on hyvin erikoinen, pohjoispäästä se on pitkä ja jokimainen ja eteläkärjessä on erimuotoisia lahtia joita erottaa toisistaan suuri niemi. Erikoisen muodon vuoksi järvellä on melko pitkä rantaviiva, jota riittää 6,8 km. Suurin osa Suolikkaan rannoista kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Järven rannat ovat kallioiset ja paikoitellen hyvin jyrkät. Suolikkaan rannoilla on vain muutamia rakennuksia ja järven tunnelma on hyvin erämainen. Suolikkaalla ei ole tehty syvyysluotausta, mutta vesinäytteitä on otettu aina 8,5 metristä asti.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen vesistöalue

Pinta-ala

28,9 ha

Rantaviivaa

6,8 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä löytynyt 10 m.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

3,2 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin kallioista metsää, asutusta alueella on hyvin vähän.

Suurimmat saaret

Suolikkaalla on yksi saari järven eteläpäässä.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vettä pienten jokien kautta mm.Mustalampi eli Pöksynhaara nimisestä järvestä sekä Koppa-Suolikkaasta.

Järvestä lähtevät joet

Järven luoteispäästä lähtee joki, mikä laskee pieneen Lummukas nimiseen lampeen.

Kuormitus

Järveen tulee vähän hajakuormitusta metsäiseltä valuma-alueelta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Suolikkaan rannoista suurin osa kuuluu Nuuksion kansallispuistoon, joten alueella voi retkeillä ja lähellä on kaksi telttailualuetta. Suolikkaan rannalta löytyy myös geokätkö kohde (Geocaching, luettu 14.3.2013).

Rajoitukset

Kansallispuiston alueella tulee noudattaa Nuuksion kansallispuiston järjestyssääntöjä.

Moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttö on kielletty Suolikasjärvellä. Kielto ei koske järveen rajoittuvien tiettömien kiinteistöjen huoltokuljetuksia. Huoltokuljetuksien on oltava korkeintaan 10 km/h nopeudella, enintään neljän vuorokauden aikana syyskuussa ajettuja.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Lähteet:

Geocaching, http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GCJGPR (Luettu 14.3.2013).

Ihalainen A. 1999. Happamoitumiskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 138. 78 s.

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Mankinjoen_valuma-alue_(81.057)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 14.3.2013)

Malinen, T. 2014: Nuuksion ja Pohjan-Kiskon järviylänköjen happamoituneiden järvien kalojen elohopeapitoisuus vuosina 2009-2013. 9.6.2014 Helsingin yliopisto. 24 s.

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 14.3.2013).