Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Petäys

Petäys

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 23.8.2017

Petäys kuuluu Niemenjärven valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoen (23) päävesistöä. Petäys on pieni järvi Vihdin kunnan pohjoisosassa, rantaviivaa sillä on vain noin 3,3 km. Järven valuma-alue on melko harvaan asuttua ja maisemassa on pienten järvien lisäksi peltoja ja metsiä.

Vesistöalue

23.096 Niemenjärven vesistöalue

Pinta-ala

30,9 ha

Rantaviivaa

3,3 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä mitattu 7,5  ja 8 m.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on peltoja, metsää, jonkin verran soita ja asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Petäys saa vettä useista pienistä tulo-ojista, joita ei ole erikseen nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Petäyksen länsireunalta laskee joki Ylimmäiseen.

Kuormitus

Järveen tule hajakuormitusta maataloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on vapaa-ajan asutusta ja alueen asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Niemenj%C3%A4rven_valuma-alue_(23.096)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 13.3.2013).

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 27.5.2014).