Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Palojärvi

Palojärvi

 

PERUSTIEDOT

Palojärvi sijaitsee lähellä Vihdin ja Siuntion kunnanrajaa ja se on Björnträskin osavaluma-alueen toiseksi suurin järvi. Rantaviivaa sillä on 12,6 km ja varsinkin selkäalue on melko syvä suurimman syvyyden ollessa 10,2 m. Järven rannoilla on asutusta sekä maanviljelystä ja järven pohjoispuolella kulkee vilkasliikenteinen valtatie 1. 

Vesistöalue

22.003 Björnträskin alue

Pinta-ala

168,4 ha 

Rantaviivaa

12,6 km

Keskisyvyys

3,67 m

Suurin syvyys

10,2 m

Järvityyppi

Runsasravinteinen järvi (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

10 300 ha

Valuma-alueen kuvaus

Björnträskin alue on 3. jakovaiheen vesistöalue Siuntionjoki (22) – päävesistössä. Valuma-alueella on metsää, melko runsaasti asutusta ja pieniä suoalueita.

Suurimmat saaret

Järvessä on yksi saari nimeltään Palosaari.

Järveen tulevat joet

Palojärveen laskee Huhmarjoki Huhmarjärvestä, sekä Kypärinoja Kypärijärvestä, että useampia pienempiä tulo-ojia, joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Palojärvestä lähtee Palojoki, joka laskee Karhujärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta asutuksesta, maataloudesta ja liikenteestä.

Kunnostukset

Palojärvi on kuulunut HOKA-hankkeen piiriin vuosina 1999–2000, jolloin järvestä on poistettu hoitokalastuksen aikana mm. särkeä, lahnaa ja salakkaa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Palojärven pohjoisrannalla on pieni yleinen uimaranta.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Palojärvellä kalastuslain mukaiset ja vesiensuojeluun liittyvät tehtävät hoitaa Palojärven osakaskunta.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 1968.