Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Mylly-Majalampi

Mylly-Majalampi

 

PERUSTIEDOT

Nuuksion järviylängön reunalla sijaitseva yleistilaltaan hyvä Mylly-Majalampi sijaitsee Vihdin, Espoon ja Nurmijärven rajalla. Osa järven eteläosasta (Mylly-Majalammen etelärannan lehmuslehto) kuuluu Rinnekodin luonnonsuojelualueeseen, jonka liito-oravakanta kuuluu Uudenmaan elinvoimaisimpiin.

Vesistöalue

21.045 Härkälänjoen vesistöalue

Pinta-ala

 23,516 ha

Rantaviivaa

 2,595 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

9,5 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

253 ha

Valuma-alueen kuvausValuma-alue on kallioista metsää, järven eteläosasta alkaa Rinnekodin luonnonsuojelualue, jonka alueella on myös suo, joka on umpeenkasvamassa pienimuotoisen turvetuotannon jäljiltä.
Suurimmat saaret

Mylly-Majalammessa ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Mylly-Majalammen ja sen itäpuolella olevan Majalammen välillä on puroyhteys.

Järvestä lähtevät joet

Mylly-Majalammesta laskee puro Härkälänjokeen.

Kuormitus

Valuma-alueen hajakuormitus on todennäköisesti vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Mylly-Majalammesta Härkäjokeen laskevan puron varrella on todennäköisesti ollut 1500-luvulta alkaen Ali-Lepsämän yhteismylly (Vuoristo, K. 2007: Nurmijärven historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Klaukkalassa ja Lepsämässä 15.-19.10.2007. Museovirasto, rakennushistorian osasto, 60 s.).

Kirjallisuuslähteet: 

OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu. Tietoja on hettu 16.1.2017.