Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Lapoo

Lapoo

 

PERUSTIEDOT

Lapoo kuuluu Vihtijoen alaosan valuma-alueeseen, joka on osa Karjaanjoen (23) päävesistöä. Valuma-alueella on paljon ihmistoimintaa ja järvi on melko rehevä. Lapoo sijaitsee Vihdin kunnan pohjoisosassa ja se on kooltaan melko pieni ja matala järvi, keskisyvyys on vain 1,8 metriä. Lapoon vedenpintaa säännöstellään ja järvi on syvyysluodattu 2000-luvulla.

Vesistöalue

23.092 Vihtijärven alaosan alue

Pinta-ala

112,1 ha

Rantaviivaa

Tietoa tähän

Keskisyvyys

1,8 m

Suurin syvyys

3,2 m

Järvityyppi

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)

Valuma-alueen pinta-ala

2950 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pienipiirteistä ja monimuotoista ja korkeuserot ovat suuria. Rannoilla on myös runsaasti asutusta sekä peltoja.

Suurimmat saaret

Järvellä on kolme saarta, pienin on kooltaan alle 100 m2 ja kaksi suurempaa saarta kuuluvat kokoluokkaan 100 m2 – 1 ha.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vettä Vihtijärvestä Sorvarinjokea pitkin sekä Niemenjärvestä Pirtinojaa pitkin.

Järvestä lähtevät joet

Järven eteläkärjestä lähtee Lapoonjoki, mikä laskee vetensä edelleen Vihtijokeen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Lapoo on kuulunut yhtenä järvenä Vihti joen valuma-alueen monimuotoisuutta parantavan kosteikkosuunnittelun piiriin (Pimenoff & Vuorinen 2008).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on sekä pysyvää, että vapaa-ajan asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.  

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Vihtijärven-Lapoonjärven suojeluyhdistys ry

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 2006.

Lähteet:

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Vihtijoen_alaosan_alue_(23.092)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 12.3.2013).

Mäkelä, T. 2014: Vihtijärven luontoselvitys. FGC suunnittelu ja tekniikka. Raportti, 35 s.

OIVA- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä, http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp . (Luettu 12.3.2013).

Pimenoff S. & Vuorinen E. 2008. Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihtijoen valuma-alueella. Uudenmaan Ympäristökeskuksen raportteja. 72 s.